Inteligentne obiekty komercyjne

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Wymierne korzyści dla każdego biznesu

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Inteligentne obiekty przemysłowe

przemysloweBieżące utrzymanie nieruchomości oraz jej wyposażenia jest kluczowym elementem w procesie racjonalnego nią gospodarowania. Systemy inteligentnego zarządzania budynkami (smartBMS) gwarantują optymalizację kosztów i korzyści wynikających z użytkowania instalacji oraz urządzeń w obiektach przemysłowych. Nasze rozwiązania zapewniają obsługę m.in.:

  • instalacji SSWiN oraz CCTV
  • instalacji HVAC
  • instalacji elektrycznych
  • systemów audiowizualnych
  • monitoring zużycia mediów
  • monitoring stanu urządzeń

Monitoring instalacji i urządzeń

Pomiar zużycia mediów
Stała kontrola kosztów oraz jakości mediów pomogą optymalizować procesy pod kątem zużycia energii. Możliwości zdalnej obsługi ułatwią zarówno prowadzenie bieżących rozliczeń jak i przygotowanie prognoz. Eksport danych do zewnętrznych programów pozwoli dokonać szczegółowej analizy kosztów.

Kontrola pracy urządzeń
Pomiar parametrów instalacji oraz urządzeń często ma kluczowe znaczenie w procesie zarządzania infrastrukturą obiektu, optymalna konfiguracja w celu minimalizacji kosztów zużycia mediów, ale również kosztownych elementów mechanicznych.

Powiadamianie o awariach
Straty spowodowane awarią istotnych systemów niejednokrotnie sięgają setek tysięcy złotych. Można ich uniknąć instalując system, który powiadomi właściwe osoby o wykryciu nieprawidłowości oraz umożliwi podjęcie działań prewencyjnych. Może również samodzielnie minimalizować straty korzystając z zaprogramowanego schematu działań.

Systemy HVAC

Sterowanie parametrami powietrza
Odczyt bieżących temperatur oraz wilgotności z możliwością ich zapisu oraz pełnej wizualizacji. W oparciu o uzyskane informacje system steruje pracą urządzeń aby zapewnić optymalne warunki dostosowane do potrzeb ludzi i specyfiki produkcji lub magazynowania.

Wentylacja i rekuperacja
Płynna i automatyczna regulacja pracy systemów nawiewno-wyciągowych zapewnia nie tylko komfort, ale stanowi również znaczące wsparcie systemu chłodzenia i grzania dzięki czemu obniżamy ich koszty.

Energia odnawialna
w każdych warunkach możliwe jest uzyskanie tańszej energii, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, odzysk ciepła z urządzeń i instalacji to niektóre z rozwiązań wartych rozważenia.

Systemy elektryczne

Zasilanie budynku
Systemowe rozwiązania dla strategicznej instalacji każdego obiektu obejmują monitoring źródeł zasilania – głównego i awaryjnego, stan urządzeń oraz powiadamianie o zdarzeniach.

Inteligentne oświetlenie
Programy sterowania oświetleniem zależne od szeregu czynników tj. pora dnia, nasłonecznienie, obecność osób. Współpraca z innymi systemami umożliwia właściwą ekspozycję i wsparcie dla szeregu zdarzeń – oświetlenie drogi ewakuacyjnej, przygotowanie pomieszczenia do prezentacji, oświetlenie nocne i reklamowe.

Komunikacja z użytkownikiem

Dostęp do systemu
Każda z funkcjonalność dostępna jest z poziomu przeglądarki z komputera PC, tabletu i smartphone'a. Dzięki temu z dowolnego miejsca na świecie osoby upoważnione mogą odczytać i zmodyfikować parametry systemu oraz stan obiektu.

Powiadomienia sms i e-mail
Automatyczne powiadomienia o zaprogramowanych zdarzeniach zostaną przekazane natychmiast osobom odpowiedzialnym za obiekt i nadzorującym jego stan. Krótka wiadomość tekstowa zawiera zwięzłą informację, ale wiadomość email może prezentować wykresy, a nawet filmy dokumentujące zaistniałą sytuację.

Systemy bezpieczeństwa

CCTV
System monitoringu rejestruje zdarzenia i wspomaga czynnie system alarmowy, może jednak być wykorzystany do identyfikacji ludzi i pojazdów czy awarii i zagrożeń. Dostęp przez WWW pozwoli na nadzór z każdego miejsca i o każdej porze. Inteligentna archiwizacja może stanowić niezastąpione narzędzie w procesie dokumentowania zdarzeń.

SSWiN
Dzięki integracji wielu czujników i detektorów możliwa jest reakcja systemu na próby włamania, przekroczenia obszaru strzeżonego, stłuczenie szyby. Połączenie z innymi systemami w budynku może uruchomić np. pulsacyjne oświetlenie czy blokady elektrozamków aby ułatwić zlokalizowanie intruza i uniemożliwić dalszą eksplorację obiektu.

Kontrola Dostępu
Zarządzanie dostępem i kontrola użytkowników to nie tylko elementy bezpieczeństwa i organizacji czasu pracy. Dzięki szerokiej integracji mogą wspierać pozostałe systemy – ogrzewania, oświetlenia, audiowizualne.

System przeciwpożarowy
W inteligentnym budynku oprócz standardowych działań związanych z wykryciem dymu lub pożaru, zostaną nadane odpowiednie komunikaty, wysłane wiadomości email i sms, podniesione rolety i żaluzje, odcięty zostanie gaz. Wszystko w sposób zautomatyzowany i w możliwie najkrótszym czasie ograniczając w ten sposób ryzyko i straty.

 

 

 

KNXampio smart homegrentonGirainterrahdlJungblumotixenertexOpenHABsatelDoorbirdxcomfort logozamelhikvisoinmikrotikmeanwellRemote Technologies Incvimarmultiroom yamahaMonitorAudio